Uppdrag Bild för de lägre stadierna från förskola tom lågstadiet

Schema för bildundervisning

Har du något tips Ulla? Denna fråga har jag hört så många gånger under mina år som lärare, så jag beslöt mig till slut att skriva en bok full med tips. Det som finns i Uppdrag Bild, är inte "bara tips", böckerna innehåller mycket mer än så.
Du får ta del av en genomarbetad plan på hur du kan låta dig inspireras för härliga bildlektioner under låg och mellanstadiet. Båda böckerna innehåller 180 lektionsförslag med progression.

Uppdrag Bild är en lärorik och spännande bok även för Dig som inte arbetar i skolan.


Böckerna säljs av Serholts Förlag i Horred. Tel 0320 80062

Uppdrag Bild 2 för mellanstadiet.

Jag kommer gärna ut till Din skola och har en inspirerande studiedag.
Ring mig 0703470111