Blendasägnen...

Ofta avbildas Blenda med folkdräkt och yxan i hand... En romantiserad bild om hur Blenda lyckades dräpa danskarna och hugga huvudena av dem och låta dem rulla ner för Blodsberget...

Min tolkning av Blenda ser lite annorlunda ut. Det finns inga hjältar och inga vinnare när det gäller krig.