En ek växer i 300 år, står still i 300 och dör i 300 år.

Livsträdsmetoden, en länk till insikt och läkning.

Livsträdsmetoden vänder sig till människor som vill komma till insikt och förändra sitt liv.
Det kan handla om att livet känns meningslöst, utan glädje och lust, eller att kroppen säger ifrån.
Det kan också handla om dålig självkänsla eller problem med närstående, eller arbetsrelationer.
Du som vill komma till insikt genom Livsträdsmetoden, uttrycker dig genom att använda penna papper, penslar, kritor och ord.

Min uppgift som Livsträdspedagog är att tillsammans med dig tolka dina bilder och/eller texter, så att du kan gå vidare i din utveckling, släppa taget och förändra det negativa i ditt liv.

Livsträdsmetoden vänder sig till privatpersoner, grupper och företag.


En gammal ek.

Det finns en mycket gammal ek,
som till synes är död, vid sjön Åsnens södra sida.
Denna ek står där magnifik och avtecknar sig mot himmelens alla skrudar.
I den sitter oftast många fåglar
och jag kan föreställa mig
att den är boning för många insekter.

När jag åker förbi denna ek,
tänker jag att den bär på minnen,
som om den skulle kunna berätta, skulle vi fascineras.
På något sätt ger denna gamla ek tröst och trygghet.
Den står kvar där, trots att den säkert varit död många år.
Den påminner mig om alla de minnen jag har av människor som funnits i mitt liv och hur levande de är,
trots att de gått över till andra sidan.

Ett träd för varje människa.

Träd har fört mig in i många spännande ”ahaupplevelser”. Jag älskar att vara ute i naturen och under alla vandringar har jag betraktat träd och sett hur de växer ensamma eller tillsammans.


Innan stormen Gudrun fanns det ett litet bokträd bland all barrskog. Det stod där ensamt, med bruna löv på vintern, eller skira gröna på våren.

Det växte mycket sakta i granarnas skugga, men det stod kvar och fick nya löv varje vår. Så kom stormen och ingenting blev sig mera likt.

 

Denna bok stod i skuggan av alla stora gamla granar, men den kämpade på, trots för lite ljus. Den fanns där för mig och jag blev lycklig av den.

Jag kunde identifiera mig med den och den blev som en kär vän.

 

Efter stormen låg stammar och rötter i en enda härva. Vissa rötter var mycket utbredda, andra var kvar i marken, medan en del stammar gått av på mitten. Förhållandevis många lövträd stod kvar.
Träd har sin egen personlighet och historia, precis som vi  männiaskor. Träd är väldigt lika oss och om man noga betraktar ett träd, ser man att varje träd har sin personlighet.


****************************************************************************************

 

 

Livsträdskursen ger dig möjlighet att skapa ditt nya livskraftiga träd, som håller både för stormar och torka.


Den hjälper dig att lättare fokusera på dina behov och hur du kan möta andras.
Den hjälper dig också att se vem du är med enkla medel och hur du kan hushålla med din kraft på ett positivt sätt.

Mitt träd


Alla träd som skapas ser olika ut. De påminner ofta om den egna personligheten. Rot, stam och krona är det centrala.

Hur ser min skog ut?

Vem är jag och vilka växer jag tillsammans med? Växer jag i skugga eller ljus, på slättmark, eller höjd?

Mitt rotsystem, hur ser det ut?

Hur ser mitt rotsystem ut? 

Går det få ett träd att växa som inte har någon bra jord?

Går det att ge träd näring? 

Vilken slags näring skulle jag vilja ge?

Vad ser jag bakom?

Om jag går lite närmare, tar ett förstoringsglas och tittar riktigt noga vad ser jag...

Årsringar

Hur ser mina årsringar ut? Kan jag se hur åren gått och vad trädet varit med om?

Vad behöver jag göra för att kunna växa fritt?

I vilkens skugga växer, står still eller dör jag? Var skulle jag behöva plantera mig för att få det ljus jag behöver? Kan jag stå kvar, fast jag inte får något ljus? Vill jag stå kvar?

Mitt framtidsträd

Mitt träd, mitt härliga underbara träd... Var vill jag det ska växa? Vilken skog vill jag vara i och vilka träd vill jag ha bredvid mig. Hur ska vi alla få ljus?

Välkommen till vår webbsida